בדיקת RECALL

 קריאת ReCall (פניה חוזרת)

היא פניה של יצרן המבקש לבצע בדיקה או תיקון
כדי לדעת אם יש פניה חוזרת פתוחה
ניתן לבדוק על ידי הזנת מספר רישוי או מספר שלדה: